Zofia Dal Canton

ZUSset

Otwarty Nośnik Emerytalny został powołany w celu dystrybucji informacji na temat est/etycznych praktyk post/emerytalnych. Postemerytura i estetyka ZUS to nie tylko puzzle memiczne (wizualne zespoły materiałów o charakterze nostalgiczno-analitycznym), ale i puzzle behawioralne (zespoły działań, które pozwalają przetrwać w środowisku pozbawionym osłon).

%%%%%%

 

 

 

 

 

z zusu powstałes w zus się obrócisz
z zusu powstałes w zus się obrócisz

 

 

 

 
SŁONECZNY PATROL
SŁONECZNY PATROL

 

 

 

 
sen na twardo podatki na miękko
sen na twardo podatki na miękko

 

 

 

 
Donald
Donald

 

 

 

 
TREASURE CHEST
TREASURE CHEST

 

 

 

 
krawczykwave
krawczykwave

 

######

Materiał z ZUS-owego „Nośnika”: przejdź do spisu treści

Bio
Zofia Dal Canton – mieszka w Wałbrzychu. Niedługo pisze maturę i zaczyna studia. Lubi filmy dokumentalne, wino i Bieszczady. Nie lubi mięsa. Na ZUSwave trafiła przez przypadek. Zatrzymała się na chwilę, wysłała kilka przeróbek z Krawczykiem i już została.