Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003-2012
Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003-2012
pod redakcją Agaty Kołodziej
O pliku

Wystrój baru Get Me High Lounge w chicagowskim Bucktown nie należał do najwytworniejszych. Na ścianach wisiały wycinki z gazet i stare plakaty jazzowe, a z sufitu kapała śmierdząca ciecz niewiadomego pochodzenia. W takiej oto scenerii rozpoczęła się historia slamu. W 1984 roku właśnie tam Marc Kelly Smith zorganizował serię odczytów poetyckich, których głównym zadaniem było przywrócenie idei odpowiedzialności poety za efektywne komunikowanie się z publicznością poprzez odnalezienie równowagi pomiędzy tekstem literackim i jego wykonaniem. Forma, jaką dla poetyckiego przekazu przyjął Smith, stała się odpowiedzią na sygnalizowany wówczas kryzys odbioru poetyckiego. Świadczyć o tym mogą wypełnione po brzegi kluby, kawiarnie i teatry, w których odbywały się i nadal odbywają tego typu imprezy.

Rosnące zainteresowanie slamem, które w Stanach przekroczyło najśmielsze oczekiwania, szybko dotarło do Europy. Za czyją sprawą? Choć zdania są podzielone, powszechnie uznaje się, że to John Paul O’Neill sprowadził slam do Europy, organizując w 1994 roku pierwsze tego typu wydarzenie w londyńskim Farrago Poetry Cafe, gdzie zapoznał się z nim również Bohdan Piasecki. Ówczesny student anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim postanowił zaszczepić tę formę na rodzimym gruncie. Słowo stało się ciałem 15 marca 2003 roku, kiedy to w warszawskiej Starej ProchOFFni odbył się pierwszy w Polsce slam poetycki. Od tego dnia upłynęło niedawno dziesięć lat. Formuła wieczorów poetyckich urządzanych pod hasłem: „Przyjdź pokrzyczeć na poetów!” szybko rozpowszechniła się w naszym kraju. Między 2003 a 2005 rokiem właściwie każde większe miasto w Polsce doczekało się własnej jego edycji. Na przestrzeni dziesięciu lat rozwoju slam zyskał sobie zarówno wielkie grono zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Nie szczędzono mu ani pochwał, ani zarzutów.

Z okazji okrągłej rocznicy slamu w Polsce wydajemy książkę, która stanowić ma próbę zebrania i uporządkowania dotychczasowej wiedzy na temat slamu poetyckiego w naszym kraju. Za podstawowy cel publikacji uznaliśmy zarysowanie skali tego zjawiska oraz opisanie jego wewnętrznego zróżnicowania, a także krytyczną refleksję nad jego miejscem we współczesnej polskiej literaturze.

######

Papierowe wydanie książki dostępne w księgarni i sklepie internetowym Tajnych Kompletów i Korporacji Ha!art

######

Uniwersytet Jagielloński

Publikacja powstała pod patronatem Katedry Performatyki UJ.

######

Fundacja "Bratniak"

Druk książki został dofinansowany przez Fundację „Bratniak”.

Czytaj on-line
Patronaty medialne
slam.art.pl
Miejsce wydania: Internet / Kraków
Data wydania: 06.06.2013
Seria: Linia teoretyczna: tom #2
ISBN: 978-83-933358-4-8
Liczba stron: 278
Redakcja: Agata Kołodziej
Projekt okładki: Agnieszka Zgud
Skład: Leszek Onak
Pobierz
Pobierz PDF
Pobrania z Archive.org: 353
Licencja
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska